Användning av intelligenta lösningar för att minska miljöpåverkan och erbjuda enklare och säkrare användning för föraren

För att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt genom att öka applikationsprecisionen avsevärt och göra sprutan lättare och säkrare för föraren, erbjuder NAVIGATOR "i"-maskiner dig de bästa intelligenta sprutfunktionerna: Det automatiska rengöringssystemet AutoWash – för att se till att du inte lämnar några rester i vätskesystemet eller huvudtanken, automatiserade sprutfunktioner som AutoNozzleControl för att styra varje munstycke individuellt för högre precision och snabbare körhastigheter och hela den nya HARDI SmartCom-ECU för snabbare diagnostik – du är väl förberedd inför framtiden.

Spårningskonceptet är enkelt att ansluta och använda, vilket garanterar säker spårning även under svåra förhållanden på fältet. IntelliTrack har en integrerad säkerhetsfunktion som förhindrar att cylindrarna styr dragstången när körhastigheten är för hög för den givna spårbredden.

Läs mer om IntelliTrack

Minimera området med dubbelbesprutning och spara därmed upp till 10 % kemikalier och undvik skador på grödan på grund av dubbelbesprutning. Få full kontroll över ditt sprutarbete med den automatiska funktionen för att sätta på och stänga av munstycket AutoNozzleControl

Läs mer om AutoNozzleControl

Förutom att HARDI SmartCom erbjuder dig en fullständig ISOBUS-upplevelse för enkel anslutning av styrenheter, kommer HARDI SmartCom att ge snabb och enkel diagnostik med HARDI ServiceTool, medan den extremt snabba bearbetningshastigheten kommer att möjliggöra ett snabbare och mycket exakt regleringssystem och styrningsprecision

Läs mer om SmartCom

WorkZone-området innehåller alla primära funktioner som är placerade på en lättåtkomlig plats och är utformade för att vara enkla och logiska att förstå och använda

Läs mer om SmartValve

 HARDI PulseSystem håller munstyckena öppna från 30-100% vid samma tryckflöde samtidigt som droppstorleken inte påverkas. Därför kan samma munstycke användas vid flera olika körhastigheter.

Läs mer om PulseSystem

HARDI NAVIGATOR SPECIFIKATIONER

Tank: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 l

Spåra: IntelliTrack, hög prestanda och stabil dragstång

Controller: HC 8600, HC 9600, HC 8700, HC 9700 eller ISOBUS

TurboFiller: Effektiv hantering av vätska och pulver

Vätskesystem: DynamicFluid4 för exakt applicering under alla förhållanden

Axel: Justerbar 1,5-2,25 m

Ramper:
DELTA FORCE: För högre hastigheter och bättre prestanda 21 till 39 m
VPZ: De vertikalt vikta rampernaa 21 till 28 m