ActiveAir – Pneumatisk öppning av munstycken

ActiveAir är ett tryckcirkulationssystem som öppnar och stänger munstyckena omedelbart och utan att droppa. Den snabba luftaktiveringen är tekniskt sett en kombination av PrimeFlow-vätskesystemet, AutoSelect-pneumatiska ställdon och magnetventiler för att slå på/av luften.

Systemet kräver en lufttank på sprutan och en kompressor på traktorn, på samma sätt som AutoSelect Duo-systemet.

  • Tryckcirkulationssystem – snabb trycksättning inga rester
  • Magnetventiler som sektionsventil
  • 9 eller 13 sektioner
  • Munstycksrör i rostfritt stål och PENTALET munstyckshållare
  • Snabb reaktion – pneumatisk öppning av munstycken
  • Applikation på sektion på/av

Ladda ner våra broschyrer