Snabb och exakt reglering

Med precision och kapacitet i åtanke utmanade HARDI det traditionella sättet att reglera volymen. Traditionellt sett applicerar sprutan och mäter sedan den faktiska volymen. När den applicerade mängden och volymen inte stämmer överens med den förinställda volymen, reglerar datasystemet tills de stämmer överens.

Detta konventionella sprutsystem innebär att körhastighet, rampbredd och pumpvarv måste vara relativt stabila för att få en exakt reglering.

Med dagens moderna traktortransmissioner, kraftfulla motorer, avancerade rampupphängningar och GPS-styrda sprutramper har det konventionella sättet att spruta förändrats. Dessa förbättringar av traktor- och sprutteknik har nu gjort vätskeregleringen hör till den svaga delen av appliceringssystemet. Nu när styrningen av rampen och traktorn optimeras av tekniken kräver föraren mer av appliceringssystemet.

DynamicFluid4 är lösningen på dessa utmaningar. I detta kapitel beskrivs tekniken och fördelarna med systemet.

Den snabba reaktionen har bevisats i olika tester - standarden EN/ISO 16119 kräver en noggrannhet på 10 % vid hastighets- eller volymförändringar på 7 sekunder. DF4-systemet når värdet +/-10 % efter 3,5 sekunder, efter 7 sekunder är noggrannheten +/- 0,5 %.


Ladda ner våra broschyrer