Högre flexibilitet

Du kan t.ex. använda ett avdriftsreducerande munstycke på en udde eller i känsliga buffertzoner och ett "normalt" FlatFan- eller LowDrift-munstycke på resten av fältet. Föraren kan också reagera på väderförhållandena och byta munstycken i farten om vindförhållandena har ändrats sedan sprutningen inleddes.

Utmärkt vid hastighetsändringar
Om du behöver köra med stora hastighetsförändringar kan AutoSelectDuo automatiskt och omedelbart växla mellan två storlekar av munstycken, så att ett munstycke kan tas över av ett större munstycke vid högre hastigheter. Detta kommer att resultera i en högre droppkvalitet och en bättre applicering.

Ändring av dosen under sprutningen
Om du behöver ändra dosen i fält kan du byta till ett mer lämpligt munstycke i farten - utan att äventyra sprutkvaliteten. Du har möjlighet att använda 9 till 13 sektioner och högst 8 munstycken per sektion. AutoSelectDuo fungerar med lufttryck. Om du har ett pneumatiskt bromssystem på din traktor är luftkällan redan tillgänglig.


Ladda ner våra broschyrer