Enkel drift

FluidBoxen används tillsammans med AutoAgitation, AutoFill och AutoWash. Det är en fjärrkontroll av vätskesystemet och placeras logiskt på fyllningsområdet.

Alla stationära sprutfunktioner kan utföras utan att behöva komma in i traktorhytten. Detta är tidsbesparare och minskar kraftigt eventuell förorening av kabinen.

Andra funktioner, som aktivering av AV/På slag, kan också göras; en användbar funktion vid kontroll av munstycken.


Ladda ner våra broschyrer