Direkt avstängning vid munstyckena

ElectricFastControl (EFC) är ett modulärt system med en positiv drivmotorventil för varje sektion och en enda tryckventil, när alla sektioner är omkopplade till OFF.

Sektionsventilerna innehåller en tryckdump. När sektionen är avstängd, är trycket i ledningen till munstyckena avstängt.

Detta resulterar i omedelbar avstängning vid munstyckena. EFC behöver ingen form av justering, t.ex. tryckutjämning.

Tillgänglig för:


Ladda ner våra broschyrer