AutoFill - Snabb och korrekt fyllning

Ställ in volymen, anslut slangen - lämna resten till AutoFill, så att föraren kan utföra andra uppgifter samtidigt.

 • Ingen överfyllning – Autofyll stoppar vid programmerad volym
 • Välj mellan maximalt innehåll eller tillagd volym
 • Start/stopp-kontroll vid FluidBox i WorkZone
 • Omrörningen reduceras automatiskt för maximal fyllningseffekt

AutoAgitation - Omrörning på bästa sätt

Helautomatisk omrörning för minimal fyllningstid.

 • Säkerställer jämn omrörning när tanken töms
 • Maximal omrörning utan skumbildning
 • Minimala tankrester efter avslutat sprutarbete
 • Automatisk avläsning av tankens innehåll som visas på terminalen
 • Manuell styrning tillgänglig via FluidBox

AutoWash – Enkel, exakt och säker rengöring

Reducerar rester till det bästa i klassen - med endast 400 liter sköljvatten.

 • Manövreras från traktorhytten
 • Ingen kontaminering av förar- och traktorhytt
 • Ingen korskontaminering från bekämpningsmedel
 • Välj ett av tre tvättprogram – resten är automatiskt
 • Tvätt på fältet med flera sköljningar
 • Fem roterande sköljmunstycken i huvudtanken för en noggrann tvätt

Ladda ner våra broschyrer