4665 65°

Flat spraymunstycken
Detta munstycke ger ett elliptiskt sprutmönster (FlatFan) med en vinkel på 65°. En jämn fördelning erhålls med korrekt överlappning mellan sprutmönster från angränsande munstycken. Detta munstycke har ytterligare tillämpningar för industriella ändamål.

5131

Munstycken för dimma
Detta munstycke består av en syntetisk spets och en blå virvelplatta (370156). Droppspektrumet är mycket fint.

Den låga kapaciteten och den extremt fina förstoftningen gör det här munstycket användbart för speciella ändamål, t.ex. justering av lufttemperatur och luftfuktighet i varma klimat.

4625 25°

Flat spraymunstycken
Detta munstycke ger ett elliptiskt sprutmönster (FLATFAN) med en vinkel på 25°. Den snäva sprutvinkeln ger en hög effekt, som är väl lämpad för rengöring samt för besprutning av träd och buskar, där en lång räckvidd är mycket användbar.

3603

Deflektorspridarmunstycken
Deflektorspridarmunstycke av syntetiskt material. Denna typ av munstycke ger ett runt sprutmönster (360°).

Dropparnas hastighet är låg, vilket ger ett moln som sprids långsamt. Förstoftningen och spridningen är optimal mellan 1 och 5 bar. Användbar för att höja luftfuktigheten i växthus etc

Munstycken för sköljning av behållare

Dessa munstycken används främst för att tvätta bort rester i behållare och påsar med kemikalier. Kan också användas för vissa bevattningsändamål. Tester har visat att det effektivaste sättet att rengöra kemikaliebehållare är att använda dessa sköljmunstycken.

Tankrengöringsmunstycken

Detta munstycke är avsett för rengöring av insidan av sprutbehållare. De 8 fasta strömmarnas olika vinklar säkerställer en utmärkt sköljning av hela sprutbehållarens insida.

HARDI rekommenderar användning av ett rengöringsmedel för att säkerställa tillräcklig rengöring av tanken.

5066 Munstycken för omrörning

Denna typ av munstycke används för omrörning av tankar.

Munstyckets venturieffekt ökar omrörningen flera gånger i förhållande till vätskan som passerar genom den kalibrerade delen av munstycket.

Användbar för snabb och kontinuerlig blandning av t.ex. bekämpningsmedel i suspension.


Ladda ner våra broschyrer