Tryckfylld cirkulation av rampen

AEON CENTURAline är som standard utrustad med PrimeFlow, ett tryckmatat vätskesystem för rampen som garanterar snabb trycksättning och förhindrar sedimentering och igensättning. När sprutningen startar har vätskan redan fördelats i hela rampen och cirkulerar med det begärda trycket genom ramprören. När sprutningen stoppas fortsätter vätskan att cirkulera med ett standby-tryck.

Även vid sprutning vid lågt tryck dräneras ramprören helt och lämnar endast en liten restvolym, vilket innebär att mindre vätska krävs för rengöring.


Download our brochures