Hålkonmunstycke

Detta munstycke är avsett för ryggsprutor. Begränsningen och munstycket klickas ihop för att undvika att delar går förlorade när de tas isär för rengöring.

HARDI REFLEX munstycken

Dessa munstycken är utformade så att applikationsvolymen är densamma för alla storlekar på 1 bar och en normal gånghastighet (1 m / s), endast spridbredden ändras.

Justerbara munstycken

Dessa munstycken kan användas på ryggsprutor eller sprutpistoler där du vill ändra sprutkonens egenskaper och kraven på precision är mindre viktiga.


Ladda ner våra broschyrer