Jordbruk för framtiden

I takt med att klimatförändringarna, resursutarmningen och hoten mot de naturliga ekosystemen accelererar är en av de största utmaningarna att tillgodose framtida livsmedelsbehov på ett hållbart sätt.

HARDI utvecklar därför framtidslösningar som hjälper våra kunder att maximera avkastningen samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan, optimerar hanteringen av naturresurser och uppfyller lagstadgade normer. Vi tillhandahåller en rad produkter som skyddar och förbättrar jordbrukets produktivitet och utvecklar kontinuerligt mer innovativa tekniska lösningar.

En partner för människovård

Människor är i fokus för HARDIs verksamhet - vi är djupt engagerade i de anställdas hälsa och välbefinnande, med fokus på säkerhet, kontinuerlig utbildning och ökad anställningsbarhet.

Vi utvecklar partnerskap för att rekrytera och utbilda lärlingar och främja kompetensutveckling på arbetsplatsen. Lika möjligheter och likabehandling är en del av vår rekryteringsprocess och vårt sätt att utveckla nuvarande anställda. Vi uppmuntrar och främjar intern rörlighet. Allt vårt arbete sker inom ramen för en proaktiv säkerhetspolicy för att främja högsta möjliga säkerhetsnivå

Vårt engagemang för rättvis behandling av anställda gäller även när vi arbetar med våra leverantörer - genom att samarbeta med dem som delar våra krav i uppförandekoden säkerställer vi att en hög standard för anställningsmetoder och standarder upprätthålls genom hela vår värdekedja

Produktion samtidigt som minskning

Förbättrad miljöprestanda är avgörande för att möta den globala utmaningen att minska koldioxidutsläppen och påverkan på våra gemensamma naturresurser. HARDI har åtagit sig att kontinuerligt förbättra sig för att minska vårt miljöavtryck i hela vår interna värdekedja. Detta inkluderar att minimera resursförbrukningen och förbättra energieffektiviteten under produktionens livscykel.

Vårt engagemang sträcker sig längre än till att våra produkter lämnar fabriksgolvet - våra smarta, innovativa tekniska lösningar hjälper våra kunder att minimera miljöpåverkan. HARDI:s fortsatta utveckling av metoder som bygger på den cirkulära ekonomin stöder våra kunder i slutet av produkternas livscykel genom återvinning och rekonditionering.

Genom ansvarsfull upphandling ser vi till att vi samarbetar med leverantörer som följer miljöbestämmelserna och som har åtagit sig att minska skadlig miljöpåverkan.