Träningskurser

HARDI:s framgång som sprutspecialist beror i hög grad på kunskapsnivån i alla led i HARDI-kedjan. HARDI ACADEMY:s uppgift är att säkerställa kompetensutveckling i hela HARDI-organisationen.

För att stärka HARDI:s ställning som världens ledande specialist på appliceringsteknik kommer HARDI ACADEMY att erbjuda professionell utbildning i appliceringsteknik och korrekt användning av HARDI:s produkter. Utbildningen kommer att rikta sig till alla nivåer inom HARDI.

HARDI ACADEMY kommer att skapa fysiskt och mentalt utrymme för personlig utveckling för våra kursdeltagare.

HARDI ACADEMY kurser:

  • Sprut Applikations Teknik
  • Sprut Service - Bas & avancerad
  • Sprutanvändare
  • Företags- och fabriksbesök
  • Fält sprutor
  • Sprutor för fruktträdgårdar och vinstockar
  • Hand och ryggsprutor

Kontakta oss

Genom att öka den totala kunskapen i HARDI-kedjan får kunderna ett mervärde i form av bättre råd och service när de har kontakt med HARDI.

En högre kunskapsnivå i hela organisationen kommer också att leda till bättre produkter genom en ökad förståelse för kundernas behov.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:
Kontakt: Morten Nørtoft Jørgensen
Telefon: Morten Nørtoft Jørgensen +45 6198 4729
E-mail [email protected]