Lätt att använda

Alla primära funktioner som behövs för att sköta sprutan vid fyllning av kemikalier eller rengöring har byggts in i två huvudventiler. Dessa ventiler är placerade mitt i arbetszonen.

De logiskt placerade handtagen och de lättlästa färgkodade ikonerna gör systemet väldigt lätt att förstå och använda och kraftigt minskar sprutans start och driftstid.

Om ett påfyllningssystem (tillval), antingen Pump-Filler eller FastFiller, läggs till, kommer en extra sugventil att användas.


Ladda ner våra broschyrer