Spara tid, pengar och miljöpåverkan

TWIN FORCE-rampen använder världens bästa system för sprutkontroll. Med hjälp av en justerbar luftridå för att medföra och styra sprutduschen kan TWIN FORCE minska avdriften med otroliga 80 %. Resultatet är nästan ingen förlust av växtskyddsmedel och ingen kontaminering av angränsande områden.

Luftassisterad sprutning garanterar också bättre sprutpenetration och täckning än konventionell sprutning. Allt detta leder till verkliga besparingar för jordbrukaren på minst 50 % på vattenförbrukningen och upp till 30 % på växtskyddsmedel.

TWIN FORCE får jobbet gjort snabbare. Effektiv avdriftskontroll innebär fler sprutdagar - från 31 till 76 dagar i en studie - samt högre appliceringshastigheter och färre påfyllningsstopp. Resultatet är högre produktivitet hos sprutorna. TWIN FORCE ökar faktiskt din sprutkapacitet med upp till 100 %.

Bättre än konkurrenter

TWIN FORCE ger föraren fler alternativ för sprutstyrning än andra luftassisterade sprutor. Genom att justera luftridåns hastighet och vinkel, från ingen luft till full luft, vilket i praktiken ger två sprutor i en (därav namnet TWIN), kan operatören styra alla droppar, oavsett storlek, till målet.

Två kraftfulla fläktar ger luft till vänster och höger rampsida. Varje fläkt kan justeras steglöst till en maximal effekt på 2 000 m³/h per meter ramp och en maximal lufthastighet på 35 m/sek.

Hög påverkan - hög kapacitet

Vädret styr nästan allt en jordbrukare gör, och sprutning är inget undantag. Särskilt vinden kan tvinga en jordbrukare att avbryta eller skjuta upp sprutningen på grund av avdrift. Med effektiv avdriftskontroll hör detta praktiskt taget till det förflutna.

Luftassisterad sprutning förhindrar inte bara att små droppar flyter runt genom att de blåser neråt. Den öppnar också grödan för att de ska kunna tränga in i grödan. Luftridån delar upp och skakar grödan så att alla ytor exponeras för sprutningen, och dropparnas extra momentum som skapas av luften driver dem in i grödan.

Bevisat och testat

TWIN FORCE:s enastående prestanda har bekräftats av ett flertal kundundersökningar från hela världen tillsammans med fältförsök och studier.

En oberoende vetenskaplig studie från forskningscentret Flakke- bjerg/Aarhus universitet i Danmark visade att sprutkvaliteten hos en HARDI TWIN-spruta med en 24 m ramp inte påverkades av kraftig vind vid körhastigheter på 8-12 km/tim.

Forskarna drog slutsatsen att TWIN ger en jämnare deposition och betydligt lägre avdrift än konventionella applikationer, särskilt i blåsiga förhållanden. Studien bekräftade att TWIN kan minska sprutdriften med upp till 80 %, vilket innebär en minskning av användningen av kemiska produkter med upp till 30 %.

Läs hela TWIN-testrapporten och väderdata

Ladda ner våra broschyrer