Enastående rampstabilitet

AutoTerrain är ett helautomatiskt rampstyrningssystem som reglerar höjd, lutning, tilt och gir för suverän rampstabilitet

Detta oöverträffade system för hantering av ramper skiljer sig från andra genom att det förhindrar snarare än korrigerar oavsiktliga rörelser i rampen. Med hjälp av ultraljudssensorer på rampens vingar och rullsensorer i mitten övervakar och korrigerar systemet rampens rörelser innan rampen rört sig.

AutoTerrain-systemet har testats under rigorösa fältförhållanden och har visat utmärkt prestanda vid sprutning med låga ramphöjder vid höga körhastigheter på mer än 15 km/h. Vid vändning på vändtegen motverkar systemet rampens naturliga pendeltendens att dippa på insidan. Resultatet är en jämn ramp under hela svängen. AutoTerrain eliminerar nästan helt risken för att rampen ska slå i marken.

En stabil ramp innebär mindre slitage på både sprutan och föraren. Sprutan får en längre livslängd och föraren blir mindre trött och stressad av att ständigt behöva övervaka rampen.

AutoTerrain minskar också risken för avdrift till fördel för lantbrukaren och miljön.


Ladda ner våra broschyrer