Öppna och stänga rampsektionerna automatiskt

AutoSectionControl (ASC) är ett helautomatiskt system som öppnar och stänger rampsektioner vid behov. ASC hanterar sektionerna vid körning över sprutad yta som på vändtegen eller i kil eller runt hinder som träd etc.

HC 8600 / HC 9600 har ASC som standardfunktion och behöver endast anslutas till en GPS-mottagare. Vid sprutning registrerar ASC automatiskt området som sprutas. I en typisk situation där huvudytan sprutas först kommer ASC nu automatiskt stänga sektionerna om operatören passerar över ett sprutat område.


Ladda ner våra broschyrer