HARDI ISO F-110

Standard SPALT-munstycken
Allround SPALT-munstycke. Rekommenderas för alla typer av bekämpningsmedel där optimal täckning krävs. Detta munstycke ger dig en utmärkt och jämn fördelning av vätskan vid ramphöjder från 35 till 70 cm (50 cm rekommenderas för att utjämna ojämn terräng eller ramprörelser)

HARDI ISO LD-110

LOWDRIFT-munstycken
LOWDRIFT-munstycken rekommenderas när optimala sprutningsförhållanden inte kan uppnås (risk för avdrift) och sprutningen inte kan skjutas upp. Detta munstycke ger dig en utmärkt och jämn fördelning av vätskan vid ramphöjder från 35 till 70 cm (50 cm rekommenderas för att ta hänsyn till ojämn terräng eller ramprörelser)

HARDI ISO MINIDRIFT

Munstycken med luftinklusion
HARDI MINIDRIFT-munstycken kan användas för besprutning vid suboptimala väderförhållanden, när besprutningen inte kan skjutas upp. MINIDRIFT-munstycket kommer vid låga tryck att minska avdriften till ett minimum.

Detta munstycke ger dig en utmärkt och jämn fördelning av vätskan vid ramphöjder från 40 till 90 cm.

Droppspektrumet är grovt till mycket grovt; säkert för avdriftskontroll men utan risk för dålig täckning och nedfall på bladen. Venturiröret kan lätt tas bort för att rengöra munstycket

HARDI ISO NANODRIFT

Munstycken med luftinklusion
HARDI NANODRIFT-munstycken bör användas när det krävs en hög avdriftsreduktion. NANODRIFT-munstycket minskar avdriften till ett minimum vid låga tryck. Droppspektrumet är grovt till mycket grovt; säkert för avdriftskontroll men utan risk för dålig täckning och nedfall på blad.

NANODRIFT finns i 8 storlekar och med ett arbetstryck på 1,0 till 6,0 bar är detta munstycke den idealiska lösningen när högre volymer krävs.

Den vanligaste storleken på HARDI NANODRIFT-munstycken har godkänts av det tyska Julius Kuehn-institutet (JKI) och kommer att registreras i systemet för teknik för minskning av avdrift. Julius Kuehns nivå för minskning av avdrift är den högsta i världen och registreringen används i flera länder i Europa.

Läs mer om HARDI ISO NANODRIFT NOZZLES

HARDI ISO INJET

Munstycken med luftinklusion
HARDI INJET-munstycken kan användas för sprutning vid suboptimala väderförhållanden eller när sprutningen inte kan skjutas upp. HARDI INJET-munstyckena rekommenderas för de flesta bekämpningsmedelstillämpningar där minskad risk för avdrift krävs.

HARDI INJET & B-JET-munstyckena kan monteras med 334083 ISO / INJET-hållare.

HARDI ISO MINIDRIFT DUO

Munstycken med luftinklusion
HARDI MINIDRIFT DUO-munstycket kan användas för sprutning vid suboptimala väderförhållanden, när sprutningen inte kan skjutas upp. MINIDRIFT DUO-munstycket kommer vid låga tryck att minska avdriften till ett minimum.

Detta kompakta luftinjektionsmunstycke erbjuder ett droppspektrum från medelgrovt till mycket grovt; säkert för avdriftskontroll men utan risk för dålig täckning och nedfall på blad. De två vinklade fläktarna ökar antalet droppar och effekter på målet jämfört med normala luftinjektionsmunstycken.

Bra täckning på tätt lövverk och vertikala mål. Injektorn kan lätt tas bort för att rengöra munstycket.

HARDI MINIDRIFT DUO-munstyckena kan monteras med hjälp av ISO-lock 334083.

HARDI DUOCAP

Dubbla upp din applikation
HARDI DUOCAP ger dig en högre volym samtidigt som du bibehåller rätt droppstorlek. Utrustad med två F- eller LD-munstycken ger HARDI DUOCAP en fin till medelhög sprutning, lämplig för sprutning av svampmedel.

Två olika munstycken kan användas. Ett standardmunstycke och ett MINIDRIFT-munstycke ger dig den dubbla fördelen att ha fina droppar som ger god täckning i toppen av grödan och grova droppar som tränger in i de lägre och tätare områdena.

HARDI DUOCAP utrustad med två MINIDRIFT-munstycken ger överlägsen penetration i täta grödor som potatis och sojabönor.

HARDI ISO F 80

FLAT FAN-munstycken
Detta munstycke har en 80° sprutvinkel. På rampstorlekar från 24 till 36 m är ramphöjden ofta högre än 50 cm över målet. 80°-munstycken ger god täckning med minskad risk för avdrift vid dessa högre ramphöjder och kan även anpassas till bandsprutning.

80 ° -munstycket är lämpligt för stora ramper eller radgrödor / bandspruta med antingen lågbom eller munstycken vid droplegs.

HARDI QUINTASTREAM-munstycken

Munstycken för flytande gödselmedel
Fem (5) vätskeströmmar fördelas i olika vinklar och flöden av varje QUINTASTREAM-munstycke. Högsta flödet kommer från den mittersta strömmen och lägsta i de yttre, överlappande strömmarna.

1553 Munstycke för fasta strömmar

Flytande gödselmedel
HARDI 1553 Konusmunstycken används utan virvelplattor för fasta flöden och med virvelplattor för hålkägel- och helkägelsprutning.

Använd den fasta strömmen för flytande gödselmedel på rampsprutor.


Ladda ner våra broschyrer