CycloneFilter

HARDI CycloneFilter är ett unikt självrengörande tryckfilter som använder en höghastighetscyklon för ytterligare rengöring. Cyklonen ökar filtrets rengöringskapacitet avsevärt. Detta garanterar färre stopp och minskad tryckförlust i vätskesystemet. Dessutom har HARDI CycloneFilter en unik boost-funktion som gör att filtret kan spolas "on-the-go" vid behov.

Den cyklon som skapas inuti filtret ökar vätskans hastighet mot filterskärmen och ökar därmed effektiviteten i den självrengörande verksamheten.

Filtret är monterat i upprätt läge, vilket innebär att man kan undvika att spilla när man inspekterar filtret.

EasyClean-filter

HARDI EasyClean sugfilter är ett filter med hög kapacitet och mycket stor filteryta. Filtret är placerat i arbetszonen och kan lätt kontrolleras från marken.

Vid service av filtret vrids locket 90 grader och stänger automatiskt huvudtankventilen för att möjliggöra säker drift och underhåll av filtret utan risk för spill.

Två flikar på insidan av filtret säkerställer att de föroreningar som hålls kvar avlägsnas när skärmen dras ut.

System med mycket hög kapacitet
EasyClean-sugfiltret är ett filter med hög kapacitet som klarar 450 l/min. Det är monterat i ett upprätt läge och kan enkelt underhållas från marken utan att spill uppstår.


Ladda ner våra broschyrer