Vores forpligtelser 

Med accelerationen af klimaændringer, ressourceudtømning og trusler mod naturlige økosystemer er en af de store udfordringer at imødekomme fremtidens fødevarebehov på en bæredygtig måde.

HARDI udvikler derfor fremtidssikrede løsninger, der hjælper vores kunder med at maksimere udbyttet og samtidig reducere deres miljøpåvirkninger, optimere forvaltningen af naturressourcerne og overholde de lovmæssige standarder. Vi tilbyder en række produkter, der beskytter og forbedrer landbrugets produktivitet, og vi udvikler løbende flere innovative teknologiske løsninger.

HARDIs aktuelle indsatser på områderne Mennesker, Planet og Vækst