Spar tid, penge og miljøpåvirkning

TWIN FORCE-bommen anvender verdens bedste system til sprøjtekontrol. Ved hjælp af et justerbart lufttæppe til at medtage og lede sprøjten kan TWIN FORCE reducere afdriften med forbløffende 80 %. Resultatet er næsten intet tab af plantebeskyttelsesmidler eller forurening af tilstødende områder.

Luftassisteret sprøjtning garanterer også en bedre sprøjtepenetration og dækning end ved konventionel sprøjtning. Alt dette betyder reelle besparelser for landmanden på mindst 50 % på vandforbruget og op til 30 % på plantebeskyttelsesmidler.

TWIN FORCE får arbejdet gjort hurtigere. Effektiv afdriftskontrol betyder flere sprøjtdage - op fra 31 til 76 dage i en undersøgelse - samt højere udbringningshastigheder og færre påfyldningsstop. Resultatet er en højere produktivitet for sprøjten. Faktisk vil TWIN FORCE øge din sprøjtekapacitet med op til 100 %.

Bedre end konkurrenter

TWIN FORCE giver operatøren flere muligheder for sprøjtekontrol end andre luftassisterede sprøjter. Ved at justere lufttæppets hastighed og vinkel fra ingen luft til fuld luft, hvilket i realiteten giver to sprøjter i én (deraf navnet - TWIN), kan operatøren styre alle dråber, uanset størrelse, til målet.

To kraftige blæsenheder leverer luft til venstre og højre bomside. Hver blæser kan justeres trinløst til en maksimal ydelse på 2 000 m³/h pr. meter bom og en maksimal lufthastighed på 35 m/sek.

Stor påvirkning - høj kapacitet

Vejret dikterer det meste af alt, hvad en landmand foretager sig, og sprøjtning er ingen undtagelse. Især vinden kan tvinge en landmand til at afbryde eller udsætte sprøjtningen på grund af afdrift. Med effektiv afdriftskontrol hører dette stort set fortiden til.

Luftassisteret sprøjtning forhindrer ikke kun, at små dråber driver rundt ved at blæse dem nedad. Det åbner også afgrøden for deres indtrængning. Lufttæppet deler og ryster afgrøden, så alle overflader udsættes for sprøjten, og dråbernes ekstra momentum, der skabes af luften, driver dem ind i afgrøden.

Afprøvet og testet

TWIN FORCE's enestående præstation er blevet bekræftet af adskillige case-historier fra hele verden sammen med feltforsøg og undersøgelser.

En uafhængig, videnskabelig undersøgelse fra forskningscentret Flakkebjerg/Aarhus Universitet i Danmark viste, at sprøjtekvaliteten af en HARDI TWIN-sprøjte med 24 m bom ikke blev påvirket af kraftig vind ved kørehastigheder på 8-12 km/t.

Forskerne konkluderede, at TWIN giver en mere ensartet udfældning og betydeligt mindre afvigelse end konventionelle applikationer, især under vindforhold. Undersøgelsen bekræftede, at TWIN kan reducere afdriften af sprøjten med op til 80 % - hvilket kan omsættes til en reduktion i brugen af kemiske produkter på op til 30 %.

Læs hele TWIN-testrapporten og vejrdata

Download our brochures