Afdriftskontrol

Vejret dikterer det meste af alt, hvad en landmand gør. Især vinden kan tvinge en landmand til at afbryde eller udskyde sprøjtning på grund af afdrift.

HYS AIR STREAM-bommen bruger luftstrømme til at lede sprøjten til målet, hvilket reducerer afdrift og øger afgrødens indtrængning og dækning. Mindre afdrift betyder flere sprøjtdage, højere udbringningshastigheder og færre påfyldningsstop. Det giver også landmændene mulighed for at bekæmpe skadedyr og sygdomme, når de dukker op, i stedet for at skulle vente på mere rolige sprøjtdage.

Alt i alt giver det landmanden en større sprøjtekapacitet, reelle besparelser på vand og plantebeskyttelsesmidler og et bedre miljømæssigt fodaftryk.

Kontroller afdrift med luft

HYS AIR STREAM-bommen er udstyret med en blæsenhed og en oppustelig luftpose, der løber langs hele bommen. Luften kommer ud af posen gennem åbninger langs dens underside og skaber fremadrettede luftstrømme, som rammer sprøjten, før den når afgrøden. Luftfordelingen langs posen er meget jævn, hvilket skaber en gardinlignende luftstrøm, der fokuserer sprøjten på afgrøden.

HYS AIR STREAM fås i to versioner - en standard HYS drevet af traktorens hydraulik og en opgraderet HYSZ drevet af elektrohydraulik direkte fra traktorens kabine.

Begge modeller tilbyder bomløft, slant (ekstraudstyr) og fleksibel fold/tilt af hele bommen eller ydersektioner – med eller uden luft – for nem passage af forhindringer i marken.


Download our brochures