HARDI 1299 Dyser med hulkegle

Sprøjtning af frugtplantager
Disse dyser er overlegne med hensyn til levering af fine dråber for optimal dækning af plantebeskyttelsesmidler. Det keramiske materiales høje holdbarhed gør, at denne dyse i vid udstrækning anvendes i frugtplantager/applikationer ved højt arbejdstryk.

Nyttig på vores droplegs til sprøjtning under blade, hvor turbulens er nødvendig for at opnå god dækning. Anvendes også på håndholdte sprøjter til pesticid- og fungicidudbringning og til båndsprøjtning.

1099 Dyser med fast stråle

CERAMIC-dyse til frugtplantage
Denne dyse spreder sprøjtevæsken i en koncentreret stråle. Den anvendes primært til kalibrering af flow, ofte i forbindelse med andre dysekomponenter. Kapaciteten kan ændres ved at placere dysen med eller imod stråleretningen.

1553 kegle dyser

Sprøjtning af frugtplantager
HARDI 1553 kegledyser anvendes med en af de fire tilgængelige hvirvelplader til sprøjtning med hul-kegle og fuld-kegle. Den hule kegledyse kan anvendes til pesticidudbringning på marksprøjter, tågesprøjter eller rygsprøjter. HARDI 1553-kegledysen kan også anvendes uden hvirvelplader til udbringning af faste stråler.


Download our brochures