4665 65°

Rozpylacze o płaskim strumieniu
Ta dysza zapewnia eliptyczny strumień oprysku (FlatFan) o kącie 65°. Uzyskuje się równomierne rozpylenie z prawidłowym nakładaniem się strumieni z sąsiednich rozpylaczy. Ta dysza ma dodatkowe zastosowania w przemyśle.

5131

Dysze do rozpylania mgły

Ta dysza składa się z syntetycznej końcówki i niebieskiej płytki zawirowującej (370156). Spektrum kropli jest bardzo drobne.

Mała wydajność i bardzo dokładne rozpylanie sprawiają, że dysza ta jest przydatna do specjalnych celów, takich jak regulacja temperatury i wilgotności powietrza w gorącym klimacie.

4625 25°

Rozpylacze o płaskim strumieniu

Ta dysza zapewnia eliptyczny strumień oprysku (FLATFAN) o kącie 25°. Wąski kąt strumienia pozwala uzyskać silny strumień uderzeniowy, który dobrze nadaje się do czyszczenia, a także do opryskiwania drzew i krzewów, gdzie duży zasięg jest bardzo przydatny.

3603

Dysze rozpylające deflektorowe

Dysza rozpylająca z deflektorem z materiału syntetycznego. Ten typ rozpylaczy wytwarza okrągły strumień (360°).

Prędkość kropelek jest niewielka, dzięki czemu powstaje wolno rozpraszająca się chmura. Rozpylanie i dyspersja są optymalne przy ciśnieniu od 1 do 5 barów. Przydatny do podnoszenia wilgotności w szklarniach itp

Dysze do płukania pojemników

Dysze te są głównie używane do wymywania pozostałości w pojemnikach chemicznych i workach. Może być również używany do niektórych celów nawadniania. Testy wykazały, że najskuteczniejszym sposobem czyszczenia pojemników na chemikalia jest użycie tych dysz płuczących.

Dysze do czyszczenia zbiornika

Ta dysza jest przeznaczona do czyszczenia wnętrza zbiorników opryskiwaczy. Różny kąt nachylenia 8 stałych strumieni zapewnia doskonałe płukanie całej wewnętrznej powierzchni zbiornika opryskiwacza.

HARDI zaleca użycie środka czyszczącego, aby zapewnić wystarczające oczyszczenie zbiornika.

5066 Dysze mieszające

Ten typ dyszy jest stosowany do mieszania w zbiornikach.

Efekt zwężki w dyszy zwiększa kilkakrotnie wzburzenie w stosunku do cieczy przepływającej przez kalibrowaną część dyszy.

Przydatne do szybkiego i ciągłego mieszania np. pestycydów w zawiesinie.


Download our brochures