Kontrola dryfu

Pogoda dyktuje większość działań rolnika. Zwłaszcza wiatr może zmusić rolnika do przerwania lub przełożenia oprysku z powodu znoszenia cieczy roboczej.

Belka polowa HYS AIR STREAM wykorzystuje strumienie powietrza do kierowania oprysku na cel, redukując znoszenie i zwiększając penetrację i pokrycie roślin. Mniejsze znoszenie oznacza więcej dni opryskiwania, większe prędkości opryskiwania i mniej przerw na napełnianie. Pozwala to również rolnikom na zwalczanie szkodników i chorób w miarę ich pojawiania się, bez konieczności czekania na spokojniejsze dni opryskiwania.

Dzięki temu rolnicy uzyskują większą wydajność opryskiwania, realne oszczędności wody i środków ochrony roślin oraz lepszy wpływ na środowisko.

Kontroluj dryf za pomocą powietrza

Belka polowa HYS AIR STREAM jest wyposażona w zespół dmuchawy i nadmuchiwany worek powietrzny biegnący wzdłuż belki. Powietrze wydostaje się z worka przez otwory znajdujące się na jego spodniej stronie, tworząc strumienie powietrza skierowane do przodu, które uderzają w opryskiwany materiał zanim dotrze on do rośliny. Rozkład powietrza wzdłuż worka jest bardzo równomierny, tworząc strumień powietrza przypominający kurtynę, który skupia oprysk na roślinach.

HYS AIR STREAM jest dostępny w dwóch wersjach - standardowej HYS napędzanej hydrauliką ciągnika oraz zmodernizowanej HYSZ sterowanej elektrohydraulicznie bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Oba modele oferują podnoszenie wysięgnika, opcjonalne pochylenie i elastyczne składanie/pochylanie całego wysięgnika, jedno ramię lub sekcje zewnętrzne — z powietrzem lub bez — ułatwiające pokonywanie przeszkód na polu.


Download our brochures