Rolnictwo w przyszłości

W obliczu przyspieszenia zmian klimatu, wyczerpywania się zasobów naturalnych i zagrożeń dla naturalnych ekosystemów jednym z głównych wyzwań jest zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania na żywność w sposób zrównoważony.

Dlatego HARDI opracowuje przyszłościowe rozwiązania, które pomogą naszym klientom zmaksymalizować plony przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko, optymalizacji zarządzania zasobami naturalnymi i spełnianiu norm prawnych. Oferujemy gamę produktów, które chronią i poprawiają wydajność rolnictwa, a także stale opracowujemy bardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne.

PARTNER W OPIECE NAD LUDŹMI

Ludzie są centralnym punktem działalności HARDI - jesteśmy głęboko zaangażowani w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, koncentrując się na bezpieczeństwie, ciągłym szkoleniu i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Nawiązujemy współpracę partnerską w celu rekrutacji i szkolenia praktykantów oraz promowania rozwoju umiejętności w miejscu pracy. Równość szans i równe traktowanie są częścią naszego procesu rekrutacji i podejścia do rozwoju obecnych pracowników. Zachęcamy i promujemy mobilność wewnętrzną. Wszystkie nasze prace wykonujemy zgodnie z proaktywną polityką bezpieczeństwa, promującą najwyższy poziom bezpieczeństwa

Nasze zobowiązanie do sprawiedliwego traktowania pracowników dotyczy także współpracy z naszymi dostawcami - współpracując z tymi, którzy podzielają wymagania naszego Kodeksu postępowania, zapewniamy utrzymanie wysokiego standardu praktyk i standardów zatrudnienia w całym naszym łańcuchu wartości.

PRODUKCJA PRZY JEDNOCZESNEJ REDUKCJI

Poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska jest kluczem do sprostania globalnemu wyzwaniu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla i wpływu na nasze wspólne zasoby naturalne. HARDI jest zobowiązane do ciągłego doskonalenia, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko w całym naszym wewnętrznym łańcuchu wartości. Obejmuje to minimalizację zużycia zasobów i poprawę efektywności energetycznej w trakcie cyklu produkcyjnego.

Nasze zaangażowanie wykracza poza produkty opuszczające fabrykę - nasze inteligentne, innowacyjne rozwiązania techniczne pomagają naszym klientom zminimalizować wpływ na środowisko. Ciągły rozwój praktyk HARDI, opartych na gospodarce obiegowej, wspiera naszych klientów na końcu cyklu życia produktu poprzez recykling i regenerację.

Dzięki odpowiedzialnym zakupom zapewniamy współpracę z dostawcami, którzy przestrzegają przepisów ochrony środowiska i zobowiązują się do ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko.