Szybkie i wydajne mieszanie

Rozwadniacz HARDI TurboFiller został opracowany do obsługi dużych ilości środków chemicznych w postaci sproszkowanej bądź płynnej. Jego wysoka wydajność jest wynikiem wysokiej próżni połączonej z rotacją cieczy wymuszoną przez system TurboDeflector umieszczony na dnie zbiornika.

Wysoka wydajność mieszania

Ciecz pod wysokim ciśnieniem jest wykorzystywana do wytworzenia silnego ruchu obrotowego wewnątrz zbiornika. Ruch obrotowy powoduje intensywne mieszanie proszków i płynów podczas ich zasysania do opryskiwacza. Największą wydajność uzyskuje się, gdy TurboFiller jest wypełniony wodą w ponad połowie.

Bardzo wysoka wydajność podciśnienia i zasysaniaDuży zewnętrzny system eżektorowy wytwarza potężne podciśnienie, które przenosi proszki i ciecze bezpośrednio do zbiornika.

Lanca czyszcząca

W TurboFiller standardowo montowana jest lanca czyszcząca. Ten zawór spustowy z wężem o długości 1 m może być używany do przepłukiwania zbiornika lub napełniania pojemnika płynem.


Download our brochures