Natychmiastowe wyłączanie przy dyszach

ElectricFastControl (EFC) to system modułowy z dodatnim zaworem silnika napędowego dla każdej sekcji i pojedynczym zaworem spustowym ciśnienia, gdy wszystkie sekcje są przełączone na OFF.

Zawory sekcyjne zawierają zrzut ciśnienia. Gdy sekcja jest wyłączona, ciśnienie w linii do dysz zostaje zmniejszone.

Powoduje to natychmiastowe wyłączenie dysz. EFC nie potrzebuje żadnej formy regulacji, np. Wyrównania ciśnienia.


Download our brochures