Polityka prywatności

W HARDI INTERNATIONAL A / S poważnie traktujemy Twoją prywatność i będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania produktów i usług, o które prosiłeś.

Jednak od czasu do czasu chcielibyśmy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat innych produktów, ofert i usług, które świadczymy.

Twoje dane osobowe mogą być zatem wykorzystywane, jeśli korzystasz z jednej lub więcej z tych witryn i / lub platform:

www.hardi.com
www.shop.hardi.com
www.hardi-resale.com
www.evrard-resale.com
www.hardi-resale.co.uk
www.myhardi.com

Newsletter HARDI (Zoho Campaigns)

Jakie informacje są gromadzone: imię, nazwisko, firma, e-mail, numer telefonu, ddres, miasto, stan/region/prowincja, kod pocztowy/cyfrowy, Kraj, maszyna(y) zainteresowania, komentarze.

Kto zbiera informacje: HARDI INTERNATIONAL A / S

W jaki sposób są gromadzone: poprzez przesłanie formularza

Dlaczego jest zbierany: Do użytku w marketingu e-mailowym

Jaki to będzie miało wpływ na osoby zainteresowane: Otrzymywanie newsletterów od HARDI na swoją skrzynkę pocztową.

Komu będą udostępniane: Brak

Polityka prywatności Zoho: https://www.zoho.com/privacy.html

Formularze na stronie internetowej (Zoho Forms)

Newsletter HARDI (Zoho Campaigns) Jakie informacje są gromadzone: imię, nazwisko, firma, e-mail, numer telefonu, ddres, miasto, stan/region/prowincja, kod pocztowy/cyfrowy, Kraj, maszyna(y) zainteresowania, komentarze.

Kto zbiera informacje: Zoho Forms

Jak zbierane są informacje: poprzez przesłanie formularza.

Dlaczego są gromadzone: W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobą odwiedzającą stronę internetową.

Jaki to będzie miało wpływ na osoby zainteresowane: Uzyskanie kontaktu ze strony sprzedawców.

Komu będą udostępniane: pracownikom, spółkom zależnym i sieci dealerskiej.

Polityka prywatności Zoho:

https://www.zoho.com/privacy.html 

 

HARDI EXTRANET (Concrete5)

Jakie informacje są gromadzone: Imię i nazwisko, e-mail, kraj, firma, stanowisko

Kto zbiera informacje: HARDI INTERNATIONAL A / S.

Jak zbierane są informacje: poprzez przesłanie formularza.

Dlaczego dane są gromadzone: Do tworzenia loginów do użytku w Extranecie

Jaki to będzie miało wpływ na osoby zainteresowane: Otrzymanie kontaktu mailowego z loginem.

Komu będą udostępniane: Brak

MyHARDI (aplikacja i strona internetowa)

Jakie informacje są zbierane: imię i nazwisko, e-mail, pełny adres, kraj, telefon, geolokalizacja, numer seryjny maszyny, adres IP.

Kto przechowuje informacje: Digital Ocean.

Jak gromadzone są informacje: Podczas rejestracji w aplikacji MyHARDI lub na stronie www.myhardi.com.

Dlaczego jest zbierany: E-mail używany do tworzenia logowania, otrzymywania informacji o nowych produktach i nowościach firmy. Będziemy również przechowywać imię i nazwisko, adres i numer telefonu, aby skontaktować się z użytkownikiem w sprawie produktów i nowości związanych z firmą - a także numer seryjny, aby móc połączyć Cię z maszyną. Geolokalizacja jest zapisywana i używana podczas korzystania z modułów pogodowych i lokalizatora dealerów. Ta informacja nie jest wykorzystywana przez HARDI.

Jaki będzie to miało wpływ na osoby zainteresowane: Kontaktowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub powiadomień o nowościach związanych z produktem.

Komu będą udostępniane: Brak

Polityka RODO dotycząca oceanu cyfrowego: https://www.digitalocean.com/legal/gdpr/ 

Facebook / Instagram

Jakie informacje są zbierane: imię, nazwisko, nazwa ulicy, kod pocztowy, miasto, kraj, e-mail, numer telefonu, interesujące maszyny.

Kto zbiera informacje: Facebook i Instagram

Jak zbierane są informacje: poprzez przesłanie formularza.

Dlaczego jest zbierany: Do użytku w marketingu e-mailowym

Jaki to będzie miało wpływ na osoby zainteresowane: Otrzymywanie newsletterów od HARDI na swoją skrzynkę pocztową.

Komu będą udostępniane: pracownikom, spółkom zależnym i sieci dealerskiej.

Polityka prywatności Mautic: https://www.mautic.org/privacy-policy
Polityka RODO dotycząca oceanu cyfrowego: https://www.digitalocean.com/legal/gdpr/

Facebook Pixel

Jakie informacje są zbierane: Facebook ID

Kto zbiera informacje: Facebook

W jaki sposób gromadzone są informacje: łącząc wizytę z Twoim identyfikatorem na Facebooku.

Dlaczego jest gromadzony: do wykorzystania w reklamie docelowej na Facebooku.

Jaki będzie to skutek dla zainteresowanych osób: Otrzymuj ukierunkowane reklamy na Facebooku

Komu zostanie to udostępnione: Facebook

Polityka Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php

 

Google Analytics i reklamy

Jakie informacje są zbierane: unikalny identyfikator użytkownika Google, geolokalizacja, typ urządzenia

Kto zbiera informacje: Google

Jak zbierane są informacje: Używanie plików cookie do łączenia Twojego identyfikatora użytkownika Google z Twoimi wizytami

Dlaczego są gromadzone: Tylko w celach statystycznych i ulepszaniu naszych stron internetowych

Jaki będzie to miało wpływ na osoby, których to dotyczy: otrzymywanie ukierunkowanych reklam w Google i Youtube

Komu zostaną one udostępnione: Google

Zasady Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych z tych platform.

Pliki cookie

Jakie informacje zbieramy?
Zbieramy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się na naszej stronie, subskrybujesz nasz newsletter lub wypełniasz formularz.
Podczas składania zamówienia lub rejestracji na naszej stronie, w stosownych przypadkach, możesz zostać poproszony o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail lub adresu do korespondencji. Możesz jednak odwiedzać naszą witrynę anonimowo.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:

  • Aby spersonalizować swoje doświadczenie (Twoje informacje pomagają nam lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby)
  • Aby ulepszyć naszą stronę (nieustannie dążymy do ulepszania naszej oferty na podstawie informacji i opinii, które otrzymujemy od Ciebie)
  • Aby poprawić obsługę klienta (Twoje informacje pomagają nam skuteczniej odpowiadać na Twoje żądania obsługi klienta i potrzeby wsparcia)
  • Aby zarządzać konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją witryny
  • Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail

Podany przez Ciebie adres e-mail może służyć do wysyłania informacji, odpowiadania na zapytania i / lub innych próśb lub pytań.

Jak chronimy Twoje dane?
Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych.

Czy używamy plików cookie?
Yes - Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information

We use cookies to compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business.

Tak - pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli zezwalasz), co umożliwia witrynom lub systemom usługodawców rozpoznanie przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie pewnych informacji

Używamy plików cookie do kompilowania zbiorczych danych o ruchu w witrynie i interakcji w witrynie, abyśmy mogli oferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. Możemy zawierać umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomóc nam w lepszym zrozumieniu osób odwiedzających naszą witrynę. Ci usługodawcy nie mogą wykorzystywać informacji zebranych w naszym imieniu, z wyjątkiem pomocy w prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności.

Jeśli chcesz korzystać ze stron internetowych HARDI i nie chcesz akceptować korzystania z tych plików cookie, prosimy o dezaktywację korzystania z plików cookie w ustawieniach przeglądarki.


How to deactivate cookies 

możesz skorzystać z informacji na poniższej stronie internetowej, aby dezaktywować pliki cookie: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje podmiotom zewnętrznym?

​​​​​​​​​​​​Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze Ciebie, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to właściwe dla zachowania zgodności z prawem, egzekwowania naszych zasad dotyczących witryny lub ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa. Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.​​​​​​​

Tylko polityka prywatności onliney
Niniejsza polityka prywatności online dotyczy tylko informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej, a nie informacji gromadzonych offline.

Twoja zgoda
Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.​​​​​​​


Zmiany w naszej Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie i / lub zaktualizujemy datę modyfikacji Polityki prywatności poniżej.

Ta polityka została ostatnio zmodyfikowana 05-05-2020

Kontakt z nami

​​​​​​​Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

HARDI INTERNATIONAL A / S
Herthadalvej 10
Nørre Alslev, DK 4840
Dania

[email protected]
+45 54 46 48 00

Zastrzeżenia

Informacje na tej stronie są prezentowane w dobrej wierze i tylko w celach informacyjnych. Informacje są uważane za prawidłowe na dzień przedstawienia i są często aktualizowane. Jednakże HARDI INTERNATIONAL A / S lub jej spółki zależne nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności lub dokładności jakichkolwiek informacji. Czytelnik przyjmuje na siebie całe ryzyko polegania na tych informacjach i zaleca się, aby skontaktował się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na konkretnych stronach, jeśli chcesz sprawdzić ogólną ważność jakichkolwiek informacji lub ich zastosowanie do konkretnych okoliczności.

HARDI zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i specyfikacji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Przedstawione ilustracje mogą zawierać opcjonalne dodatki i akcesoria.

W żadnym wypadku HARDI INTERNATIONAL A / S ani jej spółki zależne nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub polegania na informacjach z tej strony internetowej.

Nie możemy brać odpowiedzialności za informacje zawarte na innych stronach internetowych.

Osoby zamierzające używać jakiegokolwiek produktu firmy HARDI INTERNATIONAL A / S lub jej spółek zależnych muszą przeczytać i postępować zgodnie z etykietą i / lub instrukcjami dołączonymi do tego produktu oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji związanych z użytkowaniem tego produktu.

Nie wszystkie przedstawione produkty są dostępne na całym świecie. HARDI INTERNATIONAL A / S zastrzega sobie prawo do decydowania, które produkty są odpowiednie dla lokalnego rynku.