4665 65°

Flade sprøjtedyser
Denne dyse giver et elliptisk sprøjtemønster (FlatFan) med en vinkel på 65°. Der opnås en ensartet fordeling med korrekt overlapning mellem sprøjtemønstre fra tilstødende dyser. Denne dyse har yderligere anvendelsesmuligheder til industrielle formål.

5131

Dyser til tågesprøjtning
Denne dyse består af en syntetisk spids og en blå hvirvelplade (370156). Dråbespektret er meget fint.

Den lave kapacitet og den ekstremt fine forstøvning gør denne dyse nyttig til særlige formål, f.eks. til justering af lufttemperatur og luftfugtighed i varme klimaer.

4625 25°

Flade sprøjtedyser
Denne dyse giver et elliptisk sprøjtemønster (FLATFAN) med en vinkel på 25°. Den snævre sprøjtevinkel resulterer i en høj effekt, som er velegnet til rengøring samt til sprøjtning af træer og buske, hvor en lang rækkevidde er meget nyttig.

3603

Deflektorsprøjtedyser
Deflektorsprøjtedyse af syntetisk materiale. Denne dysetype giver et rundt sprøjtemønster (360°).

Dråbernes hastighed er lav, hvilket giver en sky, der langsomt spredes. Forstøvning og spredning er optimal mellem 1 og 5 bar. Nyttig til at øge luftfugtigheden i drivhuse osv

Dyser til skylning af beholdere

Disse dyser anvendes hovedsageligt til udvaskning af rester i kemiske beholdere og poser. Kan også bruges til nogle kunstvandingsformål. Test har vist, at den mest effektive måde at rengøre kemiske beholdere på er at bruge disse skylledyser.

Tankrensningsdyse

Denne dyse er beregnet til rengøring af indersiden af sprøjtetanke. De 8 faste stråler har forskellige vinkler, hvilket sikrer en fremragende skylning af hele sprøjtetankens indvendige overflade.

HARDI anbefaler, at der anvendes et rengøringsmiddel for at sikre tilstrækkelig rengøring af tanken.

5066 Dyser til omrøring

Denne dysetype anvendes til omrøring i tanke.

Dysens venturi-effekt øger omrøringen flere gange i forhold til den væske, der passerer gennem den kalibrerede del af dysen.

Nyttig til hurtig og kontinuerlig blanding af f.eks. pesticider.


Download our brochures