Landbrug for fremtiden

Med de accelererende klimaændringer, ressourceudtømning og trusler mod naturlige økosystemer er en af de største udfordringer at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter fødevarer på en bæredygtig måde.

HARDI udvikler derfor fremtidssikrede løsninger, der hjælper vores kunder med at maksimere udbyttet og samtidig reducere deres miljøpåvirkninger, optimere forvaltningen af naturressourcerne og overholde de lovmæssige standarder. Vi tilbyder en række produkter, der beskytter og forbedrer landbrugets produktivitet, og vi udvikler løbende flere innovative teknologiske løsninger.

En partner til pleje af mennesker

Mennesker er omdrejningspunktet for HARDI's aktiviteter - vi er dybt engageret i medarbejdernes sundhed og velvære med fokus på sikkerhed, løbende uddannelse og øget beskæftigelsesegnethed.

Vi udvikler partnerskaber for at rekruttere og uddanne lærlinge og fremme kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Lige muligheder og ligebehandling er en del af vores rekrutteringsproces og vores tilgang til udvikling af nuværende medarbejdere. Vi opfordrer og fremmer intern mobilitet. Alt vores arbejde udføres inden for rammerne af en proaktiv sikkerhedspolitik for at fremme det højeste sikkerhedsniveau

Vores forpligtelse til fair behandling af medarbejdere gælder også i samarbejdet med vores leverandører - ved at samarbejde med dem, der deler vores adfærdskodeks, sikrer vi, at der opretholdes en høj standard for ansættelsespraksis og -standarder i hele vores værdikæde.

Producerer og samtidig reducere

Forbedrede miljøpræstationer er afgørende for at imødegå den globale udfordring med at reducere kulstofemissionerne og påvirkningen af vores fælles naturressourcer. HARDI er forpligtet til løbende forbedringer for at reducere vores miljømæssige fodaftryk i hele vores interne værdikæde. Dette omfatter minimering af ressourceforbruget og forbedring af energieffektiviteten i løbet af produktionens livscyklus.

Vores engagement strækker sig længere end til, at vores produkter forlader fabriksgulvet - vores smarte, innovative tekniske løsninger hjælper vores kunder med at minimere miljøpåvirkningerne. HARDI's fortsatte udvikling af praksis baseret på cirkulær økonomi støtter vores kunder i slutningen af produktets livscyklus gennem genanvendelse og rekonditioneringspraksis.

Gennem ansvarlige indkøb sikrer vi, at vi samarbejder med leverandører, som overholder miljøreglerne og er forpligtet til at mindske skadelige miljøpåvirkninger.